Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Semoaga Anda beserta keluarga senantiasa dalam pemeliharaan Allah SWT dan semoga Allah memudahkan jalan kita untuk melangkahkan kaki dalam melakukan kebaikan dan menghadiri majlis ilmu

Senin, 12 Mei 2014

BANGSA INDONESIA ADALAH BANGSA YANG DICINTAI RASULULLAH SAW.


Tatkala Prof. DR. al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke Makam Rasulullah Saw., tiba-tiba beliau diberikankasyaf (tersingkapnya hijab) oleh Allah Swt. dapat jumpa dengan Nabi Saw. Di belakang Nabi Muhammad Saw. sangat banyak orang yang berkerumunan. Ketika ditanya oleh as-Sayyid Muhammad al-Maliki: “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu?”

Rasulullah Saw. pun menjawab: “Mereka adalah ummatku yang sangat aku cintai.”

Dan diantara sekumpulan orang yang banyak itu ada sebagian kelompok yang sangat banyak jumlahnya. Lalu as-Sayyid Muhammad al-Maliki bertanya lagi: “Ya Rasulullah, siapakah mereka yang berkelompok sangat banyak itu?”  

Selasa, 15 Oktober 2013

Syekh Abdullah al-Harari


Beliau adalah seorang yang alim, al-‘Allamah al-Muhaddis, pakar dalam ilmu fiqih, dan kuat berhujah menentang golongan-golongan yang tergelincir dari landasan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seorang yang zuhud dan bertaqwa, Beliau adala Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Jamei’, berasal dari Harar , berketurunan asy-Syaibi dan al-Abdary beliau juga merupakan Mufti Harar [dilantik menjadi mufti sebelum berumur 18 tahun].Beliau terlahir di bandar Harar pada tahun 1910 bersamaan 1328 Hijrah (beliau lahir lebih awal dari pada tahun yang tercatat, yang tercatat hanyalah yang tertera pada pendaftaran lama).

Sekilas tentang perjalanan beliau:

Beliau telah dibesarkan di rumah yang penuh dengan kasih sayang pada ilmu agama. Beliau telah menghafal al Quran ketika berumur 7 tahun. Ayah beliau telah membacakan ke atasnya kitab al Muqaddimah al-Hadhramiah dan kitab al-Mukhtasar as-Saghir dalam ilmu fiqih yang mana kitab tersebut amat mashyur di dareahnnya.

Rabu, 13 Februari 2013

Metode Yang Benar Dalam Meraih Ilmu Agama

(Upaya Melestarikan Tradisi Salaf Saleh
Dan Memperjelas Posisi Derajat Keilmuan kita)

Oleh: Kholil Abu Fateh


Ugensi Sanad

Sanad adalah mata rantai orang-orang yang membawa sebuah disiplin ilmu (Silsilah ar-Rijâl).  Mata rantai ini terus bersambung satu sama lainnya hingga kepada pembawa awal ilmu-ilmu itu sendiri; yaitu Rasulullah. Integritas sanad dengan ilmu-ilmu Islam tidak dapat terpisahkan. Sanad dengan ilmu-ilmu keislaman laksana paket yang merupakan satu kesatuan. Seluruh disiplin ilmu-ilmu Islam dipastikan memiliki sanad. Dan Sanad inilah yang menjamin keberlangsungan dan kemurnian ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat syari’at itu sendiri; Allah dan Rasul-Nya.

Makna Al-Qur'an Kalam Allah


Dalam pemahaman Ulama kita; ulama Ahlussunnah ketika dikatakan: "al-Qur'an Kalam Allah", maka dalam pemaknaannya terdapat dua pengertian;

Pertama: Al-Qur'an dalam pengertian lafazh-lafazh yang diturunkan (al-Lafzh al-Munazzal), yang ditulis dengan tinta di antara lebaran-lembaran kertas (al-Maktub Bain al-Masha-hif), yang dibaca dengan lisan (al-Maqru' Bi al-Lisan), dan dihafalkan di dalam hati (al-Mahfuzh Fi ash-Shudur). Al-Qur'an dalam pengertian ini maka tentunya ia berupa bahasa Arab, tersusun dari huruf-huruf, serta berupa suara saat dibaca.

Senin, 11 Februari 2013

kompilasi maqro Al-Quran qori & qoriah indonesia (2)

01JuzAmmaNanangQosim6.4 MB
02JuzAmmaNanangQosim6.1 MB
1.Luqman 12 - 26 & Al Waqi’ah 75 - 966.6 MB
2. Al An’am 95 - 103 & Al Isro 9 - 166.6 MB
H.Muamar Z.A. & Hj. Maria Ulfa M.A 16.8 MB

kompilasi maqro Al-Quran qori & qoriah indonesia (1)achmad muhajir - Al-Qiyamah 1-40.wav~12.9 MB
h.a.muhajir - al-furqooon(61-77)-qoof(31-45)~15.2 MB
chumaidi-alWaaqi'ah_a~15.4 MB
chumaidi-alWaaqi'ah_b,alQoori'ah,anNaas~15.3 MB
chumaidi-aliImran(98-105)~12.9 MB
chumaidi-ibrohim(40-41)_alIsro(1)_adDhuha(1-11)~16.6 MB
maria_ulfa-alAnbiyaa89-1061.mp32.7 MB

60 Sahabat NabiSahabat Nabi Lengkap
mempelajari dan menyelidiki sifat dan karakteristik dari Nabimuhamad SAW dan para sahabat adalah suatu bukti bahwa alquran adalah sebuah kitab yang dasyat dalam pembentukan karakter bagi umat manusia yang maumengikutinya
dan satu bukti lagi bahwa suatu peradaban yang hitam dapat berubah menjadi putih dalam kurun waktu setengah abad
dengan senang hati saya mengupload seluruh isi buku Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah yang disusun oleh Khalid Muhammad Khalid dan telah dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf, dkk, diterbitkan oleh CV Penerbit Diponegoro Bandung.
sebab sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim saling bahu membahu dalam pembentukan karakter sesuai dengan alquranu lkarim
sedikit saya ingatkan bagi saudara saudarasaya sesuai dengan  firman Allah pada surat Albaqarah
138. Shibghah Allah Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.
karakter mana yang lebih dasyat dari pada karakter yang dibentuk oleh alquranul  karim